บริษัท อโกรว์แคร์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร อาทิ กระท่อม ฟ้าทะลายโจร โดยการคัดสรรวัตถุดิบปลอดสาร ปลอดภัย จากแหล่งปลูกที่ได้มาตรฐาน ผสานกับองค์ความรู้ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณค่า ส่งต่อสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค

ยาและเวชภัณฑ์

เครื่องดื่มชูกำลัง